Tin mới nhất

KHAI GIẢNG TIẾNG ANH GIAO TIẾP - 35 percent off

 

Khai giàng 10/01/2018

Đăng ký trước ngày 10/01/2018
để nhận được ưu đãi lên đến 35%
       

  • TIẾNG  ANH  TỔNG QUAN
  • TIẾNG  ANH  GIAO TIẾP 
  • TIẾNG  ANH  HỌC THUẬT 
  • TIẾNG  ANH  CHUYÊN  NGÀNH
  • TOÁN TIẾNG ANH CHO TRẺ

Đăng ký tại: 33/9 Nguyễn Hoàng, Phường Kim Long, Thành phố Huế.
Điện thoại: (84-234) 6564.839/ 351.5678     
E-mail: [email protected]